Four men are assigned to the prison: Juugo, a man who attempted to break out of prison and ended up extending his jail time; Uno, a man who likes to gamble with women; Rock, a man who likes to get into fights; and Nico, a man who likes anime.

Ended
  • Currently 0/5
(0 votes)
Ratings: TVMaze: No Rating
Released: October 4, 2016
Runtime: 25 min
Genres: Action Drama Comedy Anime
AKA: ナンバカ, Nambaka
Countries: Japan
Companies: Docomo Anime Store
Cast: Toshiyuki Toyonaga Yu Kobayashi Yoshimasa Hosoya Kenjiro Tsuda Tomokazu Seki Daisuke Kishio Masanori Ikeda Yō Taichi Tetsuya Kakihara Sōichiro Hoshi Satomi Akesaka Fuyuka Oura Takaya Kuroda Shunsuke Takeuchi Shouma Yamamoto Kōji Takeda Hiroshi Yanaka Daiki Kobayashi Genki Okawa Eishin Fudemura Naozumi Takahashi Yuuki Fujiwara Yūto Adachi Kimeru Takao Mitsutomi Mitsutaka Itakura Shizuka Okohira Ire Shiozaki Keito Okuyama Yūto Uemura

Nanbaka The Numbers Episodes

Nanbaka The Numbers Comments

Post a Comment

Link requests should be done in the forum.
Use the "report link" button to report issues with the links.
Please login to make a comment

Comments

Generated on server ijsgoi