Want good things to happen to you? Follow us on Facebook.

Watch Featured Movies

Oss: De tradisjonelt fattige landene har etter en politisk omveltning stanset eksporten av råvarer. Den vestlige verden kommer i en økonomisk krise, som raskt brer seg i Norge. Arbeidledigheten øker voldsomt, og det blir vanskeligere å få tak i matvarer. Regjeringen vil ikke offisielt innrømme krisen, men frykten brer seg i befolkningen. Demonstrasjoner mellom befolkningen og politi hører med til dagens orden. Også Thomas og Vera er arbeidsløse. Den eneste veien de ser ut av uføret er å flytte ut fra byen og leie et nedlagt gårdsbruk. Omsetningen av matvarer blir forbudt. Militære styrker kommer for å beslaglegge det lille de har. Senere følger også bybefolkningen, som i panikk reiser ut på landsbygda for å sikre seg noe å spise.

  • Currently 0.00/5
(0 votes)
Ratings: IMDB: N/A Metascore: N/A RT: N/A
Released: September 30, 1976
Genres: Drama Sci-Fi
Director: Laila Mikkelsen
Actors: Arne Aas Astrid Folstad Bjørn Floberg Ellen Horn Erik Hivju Gunnar Simenstad Ivar Nørve Jorunn Kjellsby Knut Husebø Lauritz Falk Odd Remen Pål Skjønberg

Oss Links

Streaming films is becoming more risky every day. We strongly urge our users to use a VPN to make themselves anonymous while streaming films and TV shows online. Using a VPN ensures that your ISP, the government and the NSA can’t spy on you or block any streams. They will not be able to see ANY of your online activity. Protect Your Privacy with a Free VPN
Version 1 10371 views Report Broken
  • Currently 5.00/5
(1 votes)
Version 2 13648 views Report Broken
  • Currently 5.00/5
(1 votes)
Version 3 11105 views Report Broken
  • Currently 5.00/5
(1 votes)
= Low Quality = Medium Quality = High Quality How do I watch these?

Sponsored Content

Oss Comments

No comments on this item

Post a Comment

Please login to make a comment

Oss ReviewsRemember Me
Forgot Login | Make a Free Account

Information

LetMeWatchThis Guide TV Schedule

Support the Site

Site Updates and News

Did you know you can use Primewire.org and Primewire.is to access this site? Well, now you do.
Check out the personalized TV Schedule.

Latest Comments

Imaginary Mary

MovieJunky2 : the show was good. the funny part of the whole show was the pretend fan tweet an ...

Wheeler Dealers

EdGein : How ironic that Edd said to Mike "what would you ever do without me?&am ...

The Tournament

tomishereagain : 5th time and I still love this flick!

Imaginary Mary

Damejayne : Stop, don't bother. Neither funny nor cute and at one point perverted.

Yukon Gold

BUDDHA512 : Big AL has the best attitude, nothing keeps him down. I was wondering where Hiro ...

Flip or Flop

themesaman : Flip or Flop - Season 8 has OFFICIALLY been cancelled...

The 100

Anouschkaz : This episode is so stupid. It is to immoral to find a random person to murder, s ...

More Comments

Support the Site

Tell Us Stuff

Support the Site